فلسفه تشریع زکات
30 بازدید
محل نشر: مجله فقه و مبانی حقوق سال 1387
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی